Nasi przyjaciele

Nasi serduszkowi przyjaciele:  1. Kuba Kucharski ur. 24.12.2006 z zespołem niedorozwoju serca lewego HLHS   2 herunterladen. Gabrysia Kuczma ur. 18.03.2009  z dwunapływową pojedynczą komorą lewą z artezją tetnicy płucnej 3. Mikołaj Morciniec ur herunterladen. 22.04.2009 z kardiomiopatią przerostową   4. Filip Gliniecki ur. 20.04.2009 z DTGA(całkowite przełożenie pni tetniczych) , VSD (ubytek przegrody miedzykomorowej) , ASD(ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej)   5 units app herunterladen. Bartuś Walaszek ur. 05.04.2009 z Tetralogią Fallota   6. Tomuś Kośmider ur. 25.12.2010 z dwunapływową pojedynczą komorą o morfologii komory lewej, okołobłoniasty ubytek międzykomorowy, zachyłek hipoplastyczny prawej komory, niewielkie zwężenie tętnicy płucnej facebook deine daten herunterladen.   7. Antoś Jankowski ur. z Tetralogią Fallota
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS